Proszę czekać...
Wysyłam dane

zamknij

Regulamin


Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z regulaminem - opuść serwis. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i podanych warunków. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji od użytkownika oraz jest bezpłatne.

Użytkownikowi niedozwolone jest:
• promowanie innych stron internetowych,
• dodawanie zdjęć z pornografią lub tylko dla dorosłych, związane z przemocą, nietolerancją rasową, wulgaryzmami lub fekaliami,
• dodawanie wyjaśnień z wulgaryzmami i słowami obraźliwymi, propagującymi przemoc lub nienawiść, marketingowymi lub reklamowymi oraz krótsze niż 3 litery,
• łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
• wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
• używanie programów (botów) generujących zapytania do naszych serwerów,
• tworzenie kilku kont w celu promowania własnych zdjęć.

Rejestracja
1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa.
2. Dokonując rejestracji w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
3. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację na profilu użytkownika (e-mail nie jest podawany).
4. Użytkownik zarejestrowany dodatkowo ma możliwość:
• posiadania własnego Profilu w serwisie,
• zbierania punktów za aktywność w serwisach,
• dodawania zdjęć do ulubionych, lista zdjęć jest widoczna profilu,
• usuwania swoich zdjęć – do 2 dni po dodaniu,
• zmiany ustawień wyświetlania zdjęć (miniaturki lub jako duże zdjęcia),
• zgłaszania niewłaściwych/łamiących regulamin zdjęć/wyjaśnień,
• zalogowania się do naszych serwisów za pomocą jednego loginu i hasła.
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie serwisu.
6. Administratorzy mogą usunąć lub zmodyfikować materiały umieszczone przez użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

Konto
• Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
• Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
• W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
• Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
• Administrator ma prawo zablokowania, bądź usunięcia konta bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie użytkownika.

Zdjęcia
• W serwisie umieszczamy zdjęcia zgodne z tematyką podaną na głównej.
• Zdjęcia użyte w serwisie są wyłączną własnością intelektualną ich autorów, zostały znalezione w Internecie i zamieszczone w serwisie przez użytkowników.
• Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w serwisie.
• Jeśli którykolwiek ze zdjęć narusza prawa autorskie lub majątkowe, prosimy o kontakt.
• Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Ty decydujesz
• Znajdują się tutaj zdjęcia dodane przez użytkowników, ale jeszcze nie zatwierdzone i nie przeniesione na główną. Ty decydujesz głosując pozytywnie na zdjęcia, które Ci się podobają, a głosując negatywnie na te, które są do niczego. Najwyżej ocenione zostaną dodane na główną, a najniżej usunięte.

Główna
• Na głównej można znaleźć zdjęcia, które spodobały się użytkownikom i zostały przeniesione z „Ty decydujesz“. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownicy zmienią zdanie, zdjęcie może zostać ponownie przeniesione do „Ty decydujesz“.

Regulamin
• Elementy szaty graficznej oraz kodu zawarte na stronach są objęte prawami autorskimi i zabronione jest rozpowszechnianie ich w jakikolwiek sposób.
• Administracja serwisu ma prawo do zmiany warunków korzystania z serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania użytkowników. Użytkownik serwisu automatycznie akceptuje nowe warunki poprzez korzystanie z serwisu.


© 2010-2016 by Czemu Tak
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcia w serwisie są dodawane przez użytkowników, właściciel serwisu nie bierze za nie odpowiedzialności.
RSS Główna | RSS Ty decydujesz | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt